BTW verhoging 21 procent doorvoeren in Magento (dutch)

Het kan de meeste mensen inmiddels niet ontgaan zijn, per 1 oktober 2012 zal er een BTW verhoging ingaan van 19 naar 21 procent. Vervelend daarbij is dat er nogal wat onduidelijkheden zijn. Aangezien ik zelf verstand heb van het webwinkel pakket Magento, probeer ik in dit artikel alle onduidelijkheden omtrent het nieuwe BTW tarief de wereld uit te helpen. U kunt daarbij zelf kiezen of u de BTW in de prijs door wilt voeren liever niet.

Stap 1: BTW tarief verhogen

Dit kunt u doen bij Verkopen > BTW > Beheer Belastingzones en Tarieven

Stap 2a: BTW in de prijs door laten voeren (prijsverhoging)

Hier komt een technisch verhaal bij kijken. De bedoeling is dat de catalogusprijs met de stijging van het btw-niveau automatisch meegaat. Uitgerekend is dit een prijsstijging van 1,68% (aan de hand van (1/119)*121*100% ). De bedoeling is dus om een negatieve korting te geven op alle producten.

Magento accepteert echter standaard geen negatieve kortingen:

Magento Negatieve Korting

 

 

Conform het volgende artikel moeten we dus een paar wijzigingen doorvoeren in de kern:

 1. Ga naar: app/code/core/Mage/Rule/Model/Rule.php en vind:
  //check if discount amount > 0
  if ((int)$this->getDiscountAmount() < 0) { 3 Mage::throwException(Mage::helper(‘rule’)->__(‘Invalid discount amount.’));
  }
 2. Vervang deze code door deze uit te 'commenten':
  // if ((int)$this->getDiscountAmount() < 0) { 3 //Mage::throwException(Mage::helper(‘rule’)->__(‘Invalid discount //amount.’));
  //}
 3. Ga nu naar: app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab/Actions.php en vind: 'class' => 'validate-not-negative-number',
 4. ‘Comment’ deze code ook uit: // 'class' => 'validate-not-negative-number',
 5. Herhaal stap 3 en 4 voor het bestand app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Catalog/Edit/Tab/Actions.php
 6. Verander in het bestand app/code/local/Mage/CatalogRule/Model/Observer.php :
  $finalPrice = min($product->getData(‘final_price’), $this->_rulePrices[$key]);
  in:
  $finalPrice = $this->_rulePrices[$key];
 7. Vervolgens kunt u deze bestanden uploaden (het veiligste is om de bestanden niet in app/code/core, maar app/code/local op te slaan).
Vervolgens kunt u de negatieve korting doorvoeren.
Ga naar promotie > catalogus prijsregels > nieuwe regel aanmaken. Geef de prijsregel een naam en voer bij actie het tarief van -1,68 procent in. Daarbij kunt u een vanaf datum van 1 oktober 2012 instellen. Vervolgens kunt u de wijzigingen opslaan en klikt u op ‘apply rules’.
Het nadeel van een automatische stijging is wel dat een ‘mooie’ prijs als €49,95 zal vanderen in €55,21. Mocht u later dus alle prijzen handmatig wijzigen, kunt u de zojuist ingevoerde prijsregel weer uitzetten.

Stap 2b: BTW niet in de prijs door laten voeren (gelijke prijs)

Als het goed is, is hier verder geen wijziging voor nodig.

Extra fee for Shopping Cart AND Catalog Cart Price Rules in Magento – Negative discount

This article is incomplete and the solution might not work!

Ever wondered wether it would be possible creating a negative discount? This article describes how to create a negative shopping cart price rule.

By default, Magento doesn’t accept negative price rule discount values:

Magento Negatieve Korting

We have to add some changes through the core in Magento conform the article:

 1. Go to: app/code/core/Mage/Rule/Model/Rule.php and fin:
  //check if discount amount > 0
  if ((int)$this->getDiscountAmount() < 0) { 3 Mage::throwException(Mage::helper(‘rule’)->__(‘Invalid discount amount.’));
  }
 2. Replace this code, by 'commenting':
  // if ((int)$this->getDiscountAmount() < 0) { 3 //Mage::throwException(Mage::helper(‘rule’)->__(‘Invalid discount //amount.’));
  //}
 3. Go to: app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab and find: 'class' => 'validate-not-negative-number',
 4. ‘Comment’ this code as well: // 'class' => 'validate-not-negative-number',
Now it works for shopping cart price rules. Unfortunately the article doesn’t describe how to enable negative values for catalog price rules. We have the solution:
 1. Repeat step 3 and 4 for the file app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Catalog/Edit/Tab/Action.php
 2. Then you can upload these files, I’ll prefer to save it in the app/code/local directory instead of core.